itkatram@itkatram.lv +371 25212008

Cik bieži jātīra dators?

Cik bieži jātīra dators?

To cik bieži jātīra dators, ietekmē vairāki faktori:

– vide, kurā dators tiek izmantots (datora tīrību ietekmē dūmi, putekļi, dzīvnieku spalvas, datora novietojums, kā arī tas kur dators atrodas – birojā, mājās vai ražošanas telpās);

– datora lietotājs (bērns, pusaudzis vai pieaugušais);

datora komponentes (dažu ražotāju datoru radiatori un ventilatori ātrāk paliek netīri un ir grūtāk iztīrāmi, nekā citu ražotāju datoru radiatori un datoru ventilatori) .

Datora tīrīšana no putekļiem IT KATRAMDatora tīrīšana no putekļiem IT KATRAM

Pazīmes, kas liecina, ka datoram nepieciešama tīrīšana:

– dators uzkarst;

– lēnāks datora darbības ātrums;

– dators bieži “uzkarās”;

– bieži parādās datora sistēmas “kļūdu ziņojumi”;

– dators ilgi startējas un dažreiz dators neieslēdzas vispār;

– datora ventilators, kļuvis skaļāks;

– datora darbība kļūst lēnāka, klausoties mūziku, skatoties video vai strādājot ar datorprogrammām;

– dators pats no sevis slēdzas ārā;

Cik bieži jātīra dators?

Ieteikumi, kas jāņem vērā, ja pats esat nolēmis tīrīt savu datoru:

1) Pirms datora tīrīšanas izslēdziet datoru un atvienojiet datoru no barošanas avota.

2) Izvēlieties savam datora korpusam un datora displejam atbilstošu tīrīšanas līdzekli.

3) Neēdiet un nedzeriet, strādājot ar datoru.

4) Nesmēķējiet tuvu datoram.

5) Nekad nesmidziniet un nelejiet tīrīšanas līdzekli tieši virsū uz datora komponentēm. Ja tīrāt datora korpusu vai datora displeju, tad uzlejiet atbilstošo tīrīšanas līdzekli uz speciāli datora tīrīšanai paredzētas lupatiņas un tad tīriet.

6) Ja vēlaties iztīrīt datora ārpusi no putekļiem – varat to darīt ar parasto mājas putekļsūcēju, BET nekādā gadījumā neizmantojiet putekļsūcēju, lai tīrītu datora iekšpusi, jo vakums rada statisko elektrību, kas var izraisīt datora komponenšu bojājumus . No putekļsūcējiem izmantot var vienīgi mazos pārnēsājamos putekļu sūcējus ar uzlādējamo bateriju. Tomēr datora tīrīšanai vislabāk izmantot saspiesto gaisu.

7) Esiet uzmanīgi tīrot datora iekšpusi, pārbaudiet vai nejauši neesat atvienojis kādu konektoru. Pirms datora iekšpuses tīrīšanas, uzlieciet antistatisko aproci, lai ar statisko elektrību nesabojātu datora komponentes.

8) Pirms tīrīt ventilatoru, atvienojiet to no datora. Tīrot datora ventilatoru ar saspiesto gaisu, pieturiet ventilatoru ar roku, vai ievietojiet kādu priekšmetu, lai tas negrieztos, kad tīrāt to.

datora apkope, cik bieži jātīra dators

IT KATRAM DATORU REMONTA SERVISS
Kā izvēlēties datoru servisu, kam uzticēt savu datoru?
× Kā varam palīdzēt?